Rulo Cao su chịu mài mòn

100

Rulo được bọc cao su theo yêu cầu của khách hàng bằng phương pháp dán nóng nhằm tăng hệ số ma sát, giảm
chấn, chống ăn mòn,chống cháy, chịu nhiệt.

Chỉ tiêu kỹ thuật của vật liêu cao su bọc rulo
1.1. CHỊU MÀI MÒN
1.2. LÔ CHỐNG CHÁY
1.3. CHỊU NHIỆT