Băng tải tôn

100

Sản phẩm phụ kiện dẫn truyền tôn cho máy cán tôn các loại:
– Loại băng tải cao su 6 sóng
– Loại băng tải cao su 9 sóng
– Loại băng tải cao su 11 sóng
Sản phẩm xuất khẩu đi các nước Đông Nam Á
Thiết kế sản xuất theo yêu cầu của quý khách