CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ CAO SU KỸ THUẬT HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 4 La Thành, phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, TP. Hà Nội, Việt Nam
Tài khoản: 4511 0000 424184 tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam
Mã số thuế: 0107539147
E-mail: cokhihanoi2006@gmail.com
Điện thoại: 0825.13.14.15